LÄRsex 23/24

Det är vi som är med i LÄRsex detta år.

Fanny

General

Frida

Nolle-P general, Pr & vice spons

Lovisa

Kassör

Ana

Fadder & aktivitet

Emil

Logistik & kläder, vice kassör

Filippa

Fest & pub ansvarig

Daniel

Spons, märke & vice gyckel

Wilma

Fest & sittning

Amanda

Gyckel, aktivitet & miljöansvarig