LÄRsex 22/23

Det är vi som är med i LÄRsex detta år.

Elvira

General

Edvin

Nolle-P general

Filip

Kassör

Albin

Fadder & vice kassör

Lisa

Logistik & kläder

Phoebe

PR & vice spons

Nicole

Fest & pub ansvarig

Edith

Spons, märke & vice gyckel

Cissi

Fest & sittning

Tilde

Gyckel, aktivitet & miljöansvarig