Vår styrelse- NLSek

NLSek arbetar för att du som lärarstudent ska få en så bra tid på universitetet som möjligt. Verksamheten kretsar kring; utbildningsbevakning, arbetsmiljö & studiesocialt. Utbildningsbevakningen finns till för att öka den redan goda kvalitén vid lärarprogrammet i Norrköping. NLSek arbetar för att göra det möjligt för samtliga lärarstudenters tankar och åsikter kring utbildningen att komma fram. Detta gör dom genom att utse aktiva studenter vid programmet som tillsammans med programledningen diskuterar frågor och möjliga lösningar kring utbildningen. NLSeks arbetsmiljöombud arbetar för att behålla och i vissa fall förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Man kan även bli medlem i NLSek. Som medlem i NLSek har du möjlighet att ta del av aktiviteter och rabatter till ett värde av ca 1250:- under ett år.
Dessutom stödjer du kårens viktiga arbete! Där de arbetar främst med tre huvudfrågor: utbildningsbevakning, arbetsmiljö och studiesocialt. Läs mer nedan genom att klicka på logan.